در برابر - کاشی و سرامیک پالاس
کاشی و سرامیک پالاس

کاشی و سرامیک پالاس

کاشی و سرامیک پالاس کاشی و سرامیک پالاس به طور خاص دارای سوراخ های درشت هستند. برش آنها آسان است و بنابراین حتی در مناطق زاویه دار نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، آنها نمی توانند در مناطق بسیار آلوده استفاده شوند. کاشی و سرامیک پالاس لذا آنها به عنوان کاشی های […]