در سال - کاشی و سرامیک پالاس
کاشی و سرامیک مرغوب

کاشی و سرامیک مرغوب

کاشی و سرامیک مرغوب کاشی و سرامیک مرغوب در ابتدا لازم به یاد آوری است که کاشی و سرامیک هم مانند بسیاری از دیگر محصولات دارای درجه بندی است. در مراحل ساخت و پیش از مرحله بسته بندی کاشی و سرامیک، کنترل کیفیت انجام می‌شود. در این بخش اگر هر گونه زدگی، لکه و … […]