طرح - کاشی و سرامیک پالاس
کاشی و سرامیک تضمینی کاشی کف باتوجه به اینکه یک محیط بهداشتی است، بهتر است که رنگ سفید و روشن مورد استفاده باشد. بندکشی کاشی کف سرویس بهداشتی بسیار مهم است.

کاشی و سرامیک تضمینی

کاشی و سرامیک تضمینی کاشی و سرامیک تضمینی کاشی کف باتوجه به اینکه یک محیط بهداشتی است، بهتر است که رنگ سفید و روشن مورد استفاده باشد. بندکشی کاشی کف سرویس بهداشتی بسیار مهم است. از این رو در انتخاب نوع سیمان نیز دقت نمایید. کاشیکاری کف سرویس باید با شیب بسیار خوبی انجام شود. […]

انواع کاشی و سرامیک

انواع کاشی و سرامیک

انواع کاشی و سرامیک انواع کاشی و سرامیک به طور کلی کاشی و سرامیک ها 4 یا 5 نوع طبقه بندی دارند که بر روی جعبه آن ها حک می شود. اما می توان گفت که اگر جنس کاشی و سرامیک براق و شاین باشد، پنج دسته و اگر براق نباشد، به چهار دسته تقسیم […]