طریق - کاشی و سرامیک پالاس
نوسانات قیمت کاشی و سرامیک

نوسانات قیمت کاشی و سرامیک

نوسانات قیمت کاشی و سرامیک نوسانات قیمت کاشی و سرامیک: قیمت ارز مشکل اصلی این صنعت به حساب می‌آید. دریافتی ما از فروش داخلی و صادرات ریالی محاسبه می‌شود اما به هنگام خرید مواد اولیه، فناوری و ماشین‌ آلات با نرخ ارز معاملات صورت می‌گیرد. ازجمله مواد اولیه‌ ای که از طریق واردات تامین‌شود می‌توان […]