قطر - کاشی و سرامیک پالاس

درجه بندی کاشی و سرامیک

درجه بندی کاشی و سرامیک درجه بندی کاشی و سرامیک : کاشیها را از نظر مرغوبیت و نداشتن عیب و نقص به چند درجه تقسیم می کنند که نوع درجه و تاریخ تولید توسط شرکت تولید کننده روی کارتن پرینت میشود درجه بندی کاشی و سرامیک درجه بندی کاشی و سرامیک کاشی درجه یک: کاشی […]